Dělené zavinění

Vždy existuje možnost, že se účastníkům nehody přisoudí dílčí zavinění. V tomto případě poskytuje pojišťovna odpůrce náklady na odstranění škody, jakož i vzniklé vedlejší náklady, ve výši podílu na zavinění odpůrce.

Typickým příkladem takového dělení zavinění jsou nehody, k nimž dochází na parkovištích. Dle německého práva zde neexistují pravidla přednosti v jízdě, ale platí pravidlo „vzájemného ohledu a opatrnosti“. Pokud dojde na parkovišti k nehodě, pak nese každý účastník podíl na zavinění nehody ve výši 50 %. To znamená, že každému účastníkovi uhradí pojišťovna protistrany náklady v souvislosti se vzniklou škodou ve výši 50 %. Zbytek si musí každý zaplatit sám.

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen