Co to je – škoda z povinného ručení?

Pokud se vozidlo zaviněním cizí osoby zúčastní nehody, pak se jedná o škodu v rámci povinného ručení. Je to tedy v každém případě nezaviněná nehoda. Ten, kdo nehodu způsobil, popř. jeho pojišťovna, má povinnost uhradit vzniklou škodu.

Pro vyřízení vzniklých nákladů platí zásada, že se poškozený bude nacházet v takové situaci, jakoby se nehoda ani nestala. To znamená, že pojišťovna viníka nehody musí uhradit všechny náklady s tím spojené, jako například náklady na opravu, znalce a právníka, náhradní vozidlo nebo ušlý zisk, náklady související se snížením hodnoty vozidla a všechny vedlejší náklady (na odtah, poštovné a telefonní výlohy, náklady na cestu ke znalci, do servisu nebo k právníkovi). V případě vedlejších nákladů se hradí bez doložení dokladů paušální částka ve výši 25,00 eur.

Platí však také zásada povinnosti snížení škody. To znamená, že poškozený se musí chovat tak, jako kdyby musel uhradit jednotlivé nákladové položky v souvislosti se vzniklou škodou sám. Vynasnaží se tedy, aby tyto náklady byly co nejmenší.

Rádi Vám poradíme.

Bohužel nemluvíme česky, ale po předchozím nahlášení můžeme zajistit tlumočníka. V případě škody v rámci povinného ručení musí pojišťovna osoby, která nehodu způsobila, převzít i tyto náklady.

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen