Totální ekonomická škoda

O totální ekonomické škodě mluvíme, pokud předpokládané náklady na opravu vozidla dle znaleckého posudku dosáhnou nebo dokonce překročí náklady na znovupořízení vozidla. Oprava pak po rozumné úvaze již není hospodárná – to je argumentace německých soudů.

V tomto případě se nahradí náklady na znovupořízení vozidla. Odečítá se takzvaná zbytková hodnota.

Co znamenají tyto pojmy?

Náklady na znovupořízení vozidla: finanční částka, kterou je třeba vynaložit, abychom si znovu pořídili srovnatelné vozidlo.

Zbytková hodnota: finanční částka, kterou lze ještě získat prodejem poškozeného vozidla.

Dále je třeba uhradit náklady na zrušení registrace havarovaného a přihlášení nového vozidla.

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen