Všeobecné informace

Má-li vozidlo nehodu v zahraničí, pak se škoda likviduje na základě právního řádu země, v níž ke škodě došlo.

Pro škody vzniklé v Německu tedy platí, že se vyřizují dle německého práva. Tato zásada platí bez omezení i pro zahraniční účastníky nehody.

V rámci vyúčtování škody existuje dle německého práva i možnost nechat si vyplatit náklady na opravu ve výši stanovené dle znaleckého posudku. V tomto případě se daň z přidané hodnoty neproplácí. Některé pojišťovny odečítají určité částky z hodinových sazeb a z příplatků za náhradní díly nebo materiál na lakování.

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen